Chuyên gia Nguyễn Đăng Hiền

Chuyên khoa:

 Dược sĩ đa khoa

Chức vụ

Cố vấn chuyên môn

Nơi công tác

Công ty cổ phần Dược phẩm Meracine

Kinh nghiệm

1977 – 1983: Đại học Dược Pyatigorsk – Nga

Quá trình đào tạo

1983 – 1995: Giảng viên Đại học Dược Hà Nội
1995 – 2011: Phó Tổng giám đốc phụ trách Phát triển sản phẩm, bán hàng và Marketing – Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà
2013 – nay: Phó Giám đốc phụ trách bán hàng, Cố vấn chuyên môn Công ty cổ phần Dược phẩm Meracine