Đảm bảo chất lượng

Nhà máy Meracine sở hữu công nghệ, dây chuyền hiện đại cùng hệ thống hồ sơ, tài liệu đạt chuẩn GMP, GLP, GSP của Tổ chức y tế Thế giới WHO. Với đội ngũ nhân sự, chuyên gia chuyên nghiệp, chúng tôi luôn kiểm soát nghiêm ngặt quá trình sản xuất từng sản phẩm từ khâu nguyên liệu, nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm đến thành phẩm cuối cùng. Meracine coi đây là hướng đi đúng đắn nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, uy tín theo đúng triết lý kinh doanh “chuyên tâm vì sức khỏe”

Nhà máy Meracine sở hữu công nghệ, dây chuyền hiện đại cùng hệ thống hồ sơ, tài liệu đạt chuẩn GMP, GLP, GSP của Tổ chức y tế Thế giới WHO. Với đội ngũ nhân sự, chuyên gia chuyên nghiệp, chúng tôi luôn kiểm soát nghiêm ngặt quá trình sản xuất từng sản phẩm từ khâu nguyên liệu, nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm đến thành phẩm cuối cùng. Meracine coi đây là hướng đi đúng đắn nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, uy tín theo đúng triết lý kinh doanh “chuyên tâm vì sức khỏe”

Đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Dây chuyền sản xuất thuốc

Đạt tiêu chuẩn GMP – TPBVSK

Dây chuyền sản xuất thực
phẩm bảo vệ sức khỏe

Đạt tiêu chuẩn CGMP ASEAN

Dây chuyền sản xuất mỹ phẩm

Đạt tiêu chuẩn GSP

Hệ thống kho bảo quản nguyên
liệu, bao bì, thành phẩm

Đạt tiêu chuẩn GLP

Phòng Kiểm nghiệm

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Dây chuyền sản xuất thiết bị y tế

Hệ thống hồ sơ tài liệu xây dựng gồm 3 cấp

Sổ tay chất lượng, chính sách chất lượng, hồ sơ tổng thể nhà máy

Bao gồm các tuyên bố của lãnh đạo công ty, chính sách liên quan đến hệ thống hồ sơ tài liệu GMP, hồ sơ tổng thể nhà màu, số tay chất lượng theo ISO và các tài liệu liên quan đến công tác quản lý chất lượng, hoạt động nhà máy, mục đích hoạt động, tầm nhìn sứ mệnh cũng như định hướng chiến lược của tổ chức

SOP, tiêu chuẩn chất lượng, quy định

Bao gồm các SOP (quy trình thao tác chuẩn), các quy định, tiêu chuẩn áp dụng đối với nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm được biên soạn dựa trên tài liệu tham khảo chuẩn

Biểu mẫu (BM)

Bao gồm hệ thống hồ sơ được ghi chép từ biểu mẫu thông qua quá trình hoạt động sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản tại cơ sở.

Hệ thống hồ sơ tài liệu xây dựng gồm 3 cấp

Sổ tay chất lượng, chính sách chất lượng, hồ sơ tổng thể nhà máy

Bao gồm các tuyên bố của lãnh đạo công ty, chính sách liên quan đến hệ thống hồ sơ tài liệu GMP, hồ sơ tổng thể nhà màu, số tay chất lượng theo ISO và các tài liệu liên quan đến công tác quản lý chất lượng, hoạt động nhà máy, mục đích hoạt động, tầm nhìn sứ mệnh cũng như định hướng chiến lược của tổ chức

SOP, tiêu chuẩn chất lượng, quy định

Bao gồm các SOP (quy trình thao tác chuẩn), các quy định, tiêu chuẩn áp dụng đối với nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm được biên soạn dựa trên tài liệu tham khảo chuẩn

Biểu mẫu (BM)

Bao gồm hệ thống hồ sơ được ghi chép từ biểu mẫu thông qua quá trình hoạt động sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản tại cơ sở.