About us

Hiểu biết về
dược sinh học

Dược sinh học là thuốc của tương lai và hướng phát triển chủ đạo của ngành công nghiệp dược phẩm.

Bên trong
phòng lab

Ứng dụng BFS (Blow-Fill-Seal) – Công nghệ hiện đại nhất trong quy trình sản xuất các sản phẩm vô trùng như dược sinh học.